Nordlys


Nordlyset er et utrolig flott skue over den mørke vinterhimmelen. Her oppe i Gargia ser vi Nordlyset spesielt godt, fordi det er så lite lys fra bebyggelsen her. Vi har gjester som kommer langveisfra for å få et glimt av nordlyset en kald og mørk vinternatt.Nordlys skyldes elektrisk ladde partikler (elektroner, protoner) fra sola.
De fanges inn av jordas magnetfelt, som leder dem nedover mot de magnetiske poler. I atmosfærens øvre lag (ionosfæren) kolliderer de med atomer og molekyler, som i sin tur avgir energien som synlig lys. Oksygenatomer gir grønt og rødt lys, oksygenmolekyler rødt og nitrogenmolekyler rødt og blått lys. Det sterkeste nordlyset forekommer på ca. 70 grader Nord (og sør). Nordlys er sterkest om vinteren og varierer i intensitet (liksom solflekker) i 11-årsperioder.Tips en bekjent