BuyDownload Contact us
 
Products Shop Support News Mamut Café About the company
email: info@mamut.com 
 
About the company
Company information
Partners
Contact us
Press
Career opportunities
 
Press releases
Mamut styrker egenkapitalen
Kapitalforhøyelse i Mamut
(Oslo, 24. juni 2002) Mamut ASA har gjennomført en kapitalforhøyelse på NOK 15 millioner i juni 2002 i samarbeid med Orkla Enskilda Securities. Kapitalforhøyelsen er gjennomført ved utstedelse av 2,5 millioner aksjer til kurs NOK 6,00.

– Kapitaltilførselen er med på å forsterke veksttakten til Mamut ASA i Norge og utland. Selskapet står dermed rustet til å vokse organisk samt gjennomføre oppkjøp før børsnotering, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut ASA.

Mamut vokser videre
I første kvartal 2002 hadde Mamut en omsetning på MNOK 26,8 (27%) og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MNOK 1,6. For året 2001 omsatte selskapet for MNOK 76,5 (34% vekst) med et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MNOK -25,5.

Mamut ASA er markedsleder i Norge for mindre virksomheter og selvstendige næringsdrivende med 25.000 kunder på Mamut Business Software og Mamut daTax Software.

– Mamut ASA sin målsetning for 2002 er en omsetning på ca. MNOK 100 og et sterkt forbedret resultat sammenlignet med 2001, sier Eilert Hanoa. Over 10.000 norske virksomheter bruker Mamut Business Software som sitt økonomisystem og selskapet hadde en netto tilvekst på ca. 1.000 nye bedriftskunder i årets tre første måneder.

Aksjonærstruktur Mamut ASA pr 24. juni 2002
I kapitalforhøyelsen deltok seks nye og eksisterende aksjonærer, bl.a. A.Wilhelmsen og Høegh Invest AS. Nytt styremedlem i Mamut ASA, Ole Morten Settevik og Eilert Hanoa deltok tilsammen med MNOK 1,1 i kapitalforhøyelsen. Total er det 33.143.250 aksjer i Mamut ASA etter gjennomført emisjon.

Aksjonær Antall aksjer Andel
Eilert Hanoa (Adm. dir) 5 700 330 17,2%
Northzone Venture II AS 4 250 001 12,8%
A. Wilhelmsen AS 3 614 320 10,9%
Storebrand Livsforsikring AS 2 750 000 8,3%
Finsbury Technology Trust Plc 2 320 000 7,0%
Martin Kværnstuen (CFO) 1 150 192 3,5%
Høegh Invest AS 1 060 837 3,2%
Conti AS 864 321 2,6%
Andre 11 433 249 34,5%
Totalt 33 143 250 100,0%

Fremtidsutsikter
Mamut er godt posisjonert i et marked preget av konsolidering og prisbevisste kunder, og opplever sterk interesse for selskapets komplette økonomi-, CRM- og Internettløsninger både i Norge og i andre markeder. Mamut opplever også at større virksomheter er mer prisbevisste, og at standardapplikasjoner vurderes i større grad.

Om Mamut
Mamut er en ledende leverandør av økonomi-, CRM- og Internettløsninger til små og mellomstore virksomheter. Selskapet tilbyr komplette og brukervennlige systemer til markedets beste pris/ytelses-forhold. Over 60.000 brukere anvender daglig en Mamut-løsning for å forenkle og effektivisere sin hverdag. Mamut har mottatt en rekke priser for sine produkter nasjonalt og internasjonalt. Nærmere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på www.mamut.com

For mer informasjon, kontakt:
Eilert Hanoa, administrerende direktør, telefon: 23 20 35 00, e-mail: ehanoa@mamut.com

Print friendly version

 
All rights reserved ® 2003 Mamut ASA         Legal Notices

Mamut Shop - Job - Press - Awards - Free software - Become a Mamut reseller - Language - Contact us