BuyDownload Contact us
 
Products Shop Support News Mamut Café About the company
email: info@mamut.com 
 
About the company
Company information
Partners
Contact us
Press
Career opportunities
 
Press releases
40 prosent vekst
Sterk organisk vekst for Mamut
(Oslo, 26 februar 2002) Mamut ASA fikk i fjerde kvartal 2001 en omsetning på MNOK 20,1 mot MNOK 14,3 i samme periode i 2000. Dette ga en organisk vekst på 40%.

Mamut ASA fikk i fjerde kvartal 2001 en omsetning på MNOK 20,1 mot MNOK 14,3 i samme periode i 2000. Dette ga en organisk vekst på 40%. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for fjerde kvartal ble MNOK -9,8 mot MNOK -13,7 for samme periode i 2000.

– Etter at omsetningsveksten for de ni første månedene i 2001 var på 32% er vi svært fornøyd med en omsetningsvekst på 40% i årets siste kvartal, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut ASA.

Kommentarer til driftskostnadene
Inkludert i driftskostnadene for fjerdekvartal 2001 er kalkulatoriske kostnader i forbindelse med selskapets opsjonsprogram for ansatte på MNOK 1,8. Det er gjort regnskapsmessige avsetninger for avvikling av tidligere lokaler og ansettelsesforhold samt nedskrivning av varelager og kundefordringer. Til sammen utgjør dette MNOK 4,3. Selskapet har i 2001 tap på krav i forhold til omsetningen på 2,9% mot 3,8% i 2000 og en varekostnad i forhold til omsetningen på 8,6% mot 11,7% i 2000.

Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) for fjerde kvartal ble MNOK -12,5 mot MNOK -14,8 for samme periode i 2000. Inkludert i avskrivninger for fjerdekvartal 2001 er nedskrivning av goodwill og nedskrivning av anleggsmidler på til sammen MNOK 1,5. Årlige goodwill avskrivninger vil fremover utgjøre MNOK 1,1.

Årsregnskapet for 2001
Totalt for 2001 ble omsetningen MNOK 76,5 mot MNOK 57,2 i 2000. Dette gir en organisk omsetningsvekst på 34% for året. I 2000 hadde selskapet en omsetningsvekst på 26,0% fra 1999.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2001 ble MNOK -25,5 mot MNOK -33,5 for 2000. Dette er en forbedring på MNOK 8,0. Selskapet har nedskrevet finansinvesteringer med MNOK 1,2 i fjerde kvartal noe som gir en negativ finanskostnad for året som helhet på MNOK 0,8. Selskapet har etter dette MNOK 0,024 i finansinvesteringer.

Selskapet har pr 31.12.01 MNOK 8,8 i bankinnskudd. Egenkapitalandelen er 67% og det er balanseført en utsatt inntekt på MNOK 7,1.

Fremtidsutsikter
Mamut er godt posisjonert i et marked preget av konsolidering og prisbevisste kunder, og opplever sterk interesse for selskapets komplette økonomi-, CRM- og Internettløsninger både i Norge og i andre markeder. Mamut opplever også at større virksomheter er mer prisbevisste, og at standardapplikasjoner vurderes i større grad. I 2001 har Mamut ASA gjort store investeringer i produktutvikling og markedsaktiviteter og selskapet forventer et avtagende kostnadsnivå i 2002.

Finanskalender Mamut ASA vil avholde en selskapspresentasjon 10. april 2002 hvor en mer omfattende presentasjon av årsresultatet for 2001 vil bli presentert sammen med resultater for første kvartal og oppdaterte børsplaner.

Se resultatrapport her.
For å lese rapporten, klikk på linken over. Du trenger Acrobat Reader. Programmet kan lastes ned gratis her.
__________________________________________________________________

Om Mamut
Mamut er Norges ledende leverandør av økonomi-, CRM- og Internettløsninger til små og mellomstore virksomheter. Selskapet tilbyr komplette systemer til markedets beste forhold mellom pris og ytelse. Daglig benytter over 60.000 brukere en av selskapets prisbelønte løsninger. Nærmere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på www.mamut.com

For mer informasjon, kontakt:
Eilert Hanoa, administrerende direktør, telefon: 23 20 35 00, e-mail: ehanoa@mamut.com

Print friendly version

 
All rights reserved ® 2003 Mamut ASA         Legal Notices

Mamut Shop - Job - Press - Awards - Free software - Become a Mamut reseller - Language - Contact us