BuyDownload Contact us
 
Products Shop Support News Mamut Café About the company
email: info@mamut.com 
 
About the company
Company information
Partners
Contact us
Press
Career opportunities
 
Additional products
Dokumentation: Mamut Business Software
Uppdaterade användarhandböcker garanterar att din verksamhet kan arbeta effektivt med Mamut Business Software.
Mamut erbjuder följande till verksamheter som vill uppdatera sin dokumentation för Mamut Business Software:

Handböcker Mamut – Documentation Update
Documentation Update är ett abonnemang som i 18 månader garanterar att de nya uppdaterade handböckerna eller annan dokumentation skickas till dig. Med Mamut Documentation Update har du alltid den senaste uppdaterade dokumentationen tillgänglig.
Pris: 1.500:-, (EUR 165:-) exkl moms.
 Beställ här!

Handböcker Mamut – Introduktionshäfte 1: E-handel och kund-/säljuppföljning
Denna handbok berättar om den del av systemet som särskilt behandlar Internet, e-handel och styrning av kunduppföljningselementen som till exempel kontakt, aktivitet, dokument, projekt osv. Vidare handlar boken om de processer som är knutna till erbjudande, order och faktura.
Pris: 395:-, (EUR 49:-) exkl moms.
 Beställ här! 

Handböcker Mamut – Introduktionshäfte 2: Ekonomistyrning, logistik och personal
Denna handbok berätter om den del av systemet som särskilt behandlar ekonomistyrning/redovisning, logistik/inköp och personal/tidrapportregistrering.
Pris: 395:-, (EUR 49:-) exkl moms.
 Beställ här! 

Handböcker Mamut – Introduktionshäfte 3: Installation, inställningar och rapporter/urval
Detta är den grundläggande, generella introduktionsboken. Här får du en noggrann beskrivelse av hur programmet installeras och hur de centrala inställningarna företas. I tillägg er redigering av rapporter och urval beskrivit inngående.
Pris: 395:-, (EUR 49:-) exkl moms.
 Beställ här! 

Handböcker Mamut – Introduktionsbok 1, 2 och 3
Du får alla tre handböckerna till ett reducerat pris. Med dessa böckerna får du en komplett överblick över arbetsgången i Mamut Business Software. Böckerna behandlar alla de olika modulerna. Du upptäcker snabbt hur Mamut-systemet fungerar och hur det kan hjälpa dig att effektivisera din vardag.
Pris: 990:-, (EUR 109:-) exkl moms.
Beställ här! 

Print friendly version

 
All rights reserved ® 2003 Mamut ASA         Legal Notices

Mamut Shop - Job - Press - Awards - Free software - Become a Mamut reseller - Language - Contact us