www.mamut.com
Select language Select language:
 
Home   Shop     Products     Support     Partners   Company      
 
 
 
 
Merverdiavgiftsreformen
 Forward  
 
Nyttige linker

Konsekvenser for spesifikke bransjer
På nettsidene til Ernst & Young finner du mer informasjon om hvilke konsekvenser mva-reformen vil få for ulike bransjer:

Frivillig registrering av bygg for utleie

Finansielle tjenester

Konsekvenser for helsesektoren

Redusert sats ved omsetning av næringsmidler

Kjøp av tjenester fra utlandet og salg av tjenester til utlandet

Undervisningstjenester

Konsekvenser for reiselivsnæringen


Registering i Merverdiavgifstmanntallet
På nettsidene til Brønnøysundsregistrene får du veiledning til å registrere virksomheten i mva-manntallet, og du kan også laste ned blankett for registrering. 

Informasjon fra Den Norske Revisorforening
Merverdi-og investeringsavgift i regnskapet 2001 gis ut av Den Norske Revisorforening som et hjelpemiddel for avgiftspliktige virksomheter. 

Foreningen har også utgitt Merverdiavgiftsreformen 2001, en presentasjon reformen basert på Ot.prp. nr. 2 (2000-2001). Endringer som følge av budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og mellompartiene høsten 2000 er tatt inn. Begge heftene kan bestilles på www.revisornett.no.

 

 

All rights reserved ® 2001 Mamut ASA Legal Notices   
 

Mamut Shop - Job - Press - Awards - Free software - Language - Contact us